Čeká vás setkání nebo videokonference s obchodními partnery z ciziny a potřebujete se ujistit, že všichni všemu perfektně porozumí? Pozvali jste si na školení zaměstnanců anglicky mluvícího cizince a chcete mít jistotu, že komunikace mezi oběma stranami bude probíhat bezproblémově?

Pokud se nacházíte v jedné z výše uvedených situacích nebo jakákoliv jiná událost vyžaduje, abyste zajistili komunikaci mezi anglicky a česky mluvícími stranami, neváhejte využít moje tlumočnické služeb. Při tlumočení, ať už konsekutivním či simultánním, dbám především na to, aby si obě strany dobře rozuměly a aby se v překladu pokud možno nic neztratilo.

CENÍK

1-2 hodiny...... 1000 Kč/h

3-4 hodiny....... 800 Kč/h

5-8 hodin......  750 Kč/h

Nachází-li se místo, kde bude tlumočení probíhat mimo Prahu, cena objednávky je navýšena o náklady na cestu autem.

Máte-li zájem o mé tlumočnické služby, neváhejte mě kontaktovat.