Běžný překlad

Překlad jakéhokoliv textu, který nevyžaduje znalost odborné terminologie a neklade na překladatele žádné speciální požadavky. Může se jednat například o korespondenci, internetové stránky, obchodní nabídku atd.

Cena:  ČJ -> AJ........430 Kč/NS            AJ -> ČJ.........380 Kč/NS


Expresní překlad

Expresní překlad je překlad maximálně 5 normostran jakéhokoliv textu (tj. 9000 znaků s mezerami) s garantovaným termínem dodání do následujícího dne. (Cena se odvíjí od typu překladu).

Cena:  ČJ -> AJ........+100 Kč/NS            AJ -> ČJ.........+100 Kč/NS


Instantní překlad

Tlačí-li Vás čas a potřebujete-li vyhotovit překlad, co nejdříve, využijte nabídku instantního překladu. Lze ho uplatnit na texty kratšího rozsahu (max. 2 stran zdrojového textu), které budou přeloženy za nejkratší možnou dobu (max. do 2 hodin). V případě většího rozsahu textu a požadavku dodání v tentýž den je možné se domluvit na individuální sazbě.

Cena:  ČJ -> AJ........+250 Kč/NS            AJ -> ČJ.........+250 Kč/NS


galician-literature-day-spain.jpg

Odborný překlad

Překlad odborných textů vyžaduje perfektní znalost daného oboru a v něm užívané terminologie. V rámci usnadnění porozumění danému textu musí překladatel dodržet konzistenci použitých termínů, čitelně strukturovat myšlenky prostřednictvím syntaxe a zároveň se snažit zachovat jedinečnosti stylu autora textu.

Cena:  ČJ -> AJ........500 Kč/NS      AJ -> ČJ.........450 Kč/NS


Právní překlad

Překlady textů právní povahy jako jsou smlouvy, prohlášení o shodě, výpisy z rejstříků atd. musí dodržovat jednotnou stylistickou úpravu a správně užívat právní terminologii. Překladatel musí být schopen sdělení  převést do právního systému cílového jazyka a zprostředkovat tak čtenáři právní podstatu textu ve srozumitelné podobě.

Cena:  ČJ -> AJ........480 Kč/NS     AJ -> ČJ.........430 Kč/NS


Stetho_book_upr.jpg

Technický překlad

Technické texty jako jsou návody, uživatelské příručky, ale i softwarové programy a specializované internetové stránky vyžadují od překladatele specifický přístup. Znalost daného oboru a v něm využívané terminologie jsou absolutní nutností. Lokalizace nespočívá jen v převedení textu do jiného jazyka, výsledný text musí fungovat v systému cílového jazyka a odkazovat se na reálie dané kultury tak, aby překlad nepůsobil nepřirozeně či cizokrajně.

Cena:  ČJ -> AJ........480 Kč/NS     AJ -> ČJ.........430 Kč/NS


Subtitles.jpg

Titulky

Tvorba titulků si vyžaduje velice specifický přístup k jazyku. Překladatel musí v první řadě umožnit divákovi, aby stihl titulek přečíst. Musí se tedy do jazyka jaksepatří obout a zkracovat, jak jen to jde, avšak zároveň se snažit v co největší míře zachovat smysl originálu. Přitom si musí poradit s převedením mluveného projevu do psaného, což rovněž představuje určitá úskalí. Titulky jsou dodávány s časovým kódem ve všech obvyklých formátech (.srt, .sub., .sbv .ass).

Cena:  ČJ -> AJ........15 Kč/titulek     AJ -> ČJ.........12 CZK/titulek

 

UKÁZKA


Korektura

Korektura spočívá v detailní kontrole gramatické, syntaktické i stylistické správnosti textu. Je-li korigovaným textem již přeložený text, je nutné ho v rámci kontroly správnosti překladu porovnat s původním textem a podchytit jakékoliv nepřesnosti.

Cena:  ČJ -> AJ........200 Kč/NS         AJ -> ČJ.........150 Kč/NS


Kompletní ceník si můžete stáhnout zde. Chcete-li si objednat překlad nebo získat předběžný odhad ceny vyhotovení překladu, neváhejte mě kontaktovat.