Odborný překlad

galician-literature-day-spain.jpg
galician-literature-day-spain.jpg

Odborný překlad

15.00

Překlad odborných textů vyžaduje perfektní znalost daného oboru a v něm užívané terminologie. V rámci usnadnění porozumění danému textu musí překladatel dodržet konzistenci použitých termínů, čitelně strukturovat myšlenky prostřednictvím syntaxe a zároveň se snažit zachovat jedinečnosti stylu autora textu.

Cena:  ČJ -> AJ........450 Kč/AJ -> ČJ...........400 Kč

Objednat